EFITEC SYSTEM VI: EQUIP DE PROJECCIÓ D’ESCUMA PER A LA NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFICIES

La neteja mitjançant els equips de projecció d’escuma té l’objectiu de fer arribar detergent o desinfectant a les superfícies que s’han de netejar, horitzontals com ara terres i taules, o verticals com parets irregulars, maquinaria i fins i tot sostres, assegurant a la vegada una adherència suficient per a garantir el temps de contacte adequat.

L’escuma es forma amb la barreja adequada d’aigua, detergent i aire que són els elements que s’hauran d’aportar a l’equip.

Composició de l’equip.

  • Mòdul de formació d’escuma.
  • Mànega de goma (màxim 30 m.).
  • Llança manual.
  • Boqueta d’escumar.
  • Boqueta d’esbaldir
  • Boqueta de desinfectar.

Funcions de l’equip.

  • Escumat.
  • Esbaldit.
  • Desinfecció.

L’equip esmentat pot ser utilitzat amb els detergents i desinfectants fabricats i/o distribuïts per COPROQUIMAN, SL.