Política de Qualitat

COPROQUIMAN S.L. manifesta:

La seva decisiva voluntat de desenvolupar e impulsar els següents principis de política de qualitat:

·         Mantenir una actitud oberta i flexible als canvis constants del mercat, sempre prestant especial atenció a les necessitats individuals dels nostres clients.

·         Entregar productes conforme a les necessitats requerides, aconseguint satisfer els requisits de qualitat , servei i assessorament, inclosos els legals i reglamentaris aplicables.

·         Aconseguir un bon ambient de feina, que afavoreixi l’activa participació de tot el nostre equip.

·         Suport i desenvolupament activitats encaminades a prevenir qualsevol risc laboral.

·         Desenvolupament sostenible de les activitats i contribuir a preservar el Medi Ambient.

 

Com a mitjà per el compliment, declara com a política de qualitat , el seu compromís amb:

·         Disposar d’una sistemàtica per conèixer i augmentar el grau de satisfacció dels nostres clients.

·         Mantenir, mitjançant accions de comunicació i formació a tots els nivells (tant interns com externs), la total familiarització y conscienciació sobre la política, objectius i sistema de gestió de la qualitat efectiva i eficaç.

·         Establir objectius específics de gestió mesurables i alienats amb la estratègia de l’empresa, amb el propòsit d’assegurar i evidenciar la millora contínua del sistema.

·         Promoure la reducció, reutilització i reciclat dels residus.

·         Revisar regularment l’adequació de la política i els objectius.

Clic aquí
Slide 2 Heading
Fes clic al botó Editar per canviar aquest text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Clic aquí
Clic aquí
Anterior
Siguiente