DESGREIXADORS

EFISAN FORTE

 

DETERGENT-DESENGRASSANT ALCALÍ ESPUMANT PER A L’ELIMINACIÓ DE GREIXOS I SUCIETATS PERSISTENTS.

 

APLICACIONS: A l’hostaleria i a tot tipus d’indústries, especialment a l’alimentària, per a la neteja de forns, planxes, cuines i superfícies en general, que presentin brutícies persistents.

 

ENVASAT: EFISAN FORTE s’envasa i subministra en jerricans de 29 i 12 Kg.

 

                                              N.º UFI: 0AR0-QDNX-50FP-NJ9K

clica aquí per veure la fitxa tècnica

EFISAN GRAS

 

DETERGENT-DESENGRASSANT ALCALÍ PER A NETEJA MANUAL I PROJECCIÓ D’ESCUMA

 

APLICACIONS: Eliminació de greixos persistents a parets, terres, utensilis, i objectes en general, tant en hostaleria, indústria alimentària, automoció, etc., sempre que siguin resistents als productes alcalins.

 

ENVASAT: EFISAN GRAS s’envasa i subministra en bombones de plàstic de 28, 11 i 5 Kg i IBC de 1000 Kg.

                        Nº. UFI: CCEP-6204-Y4MK-87YP

clica aquí per veure la fitxa tècnica

EFITEC BACGRAS

 

DETERGENT-DESENGRASSANT ALCALÍ PER A NETEJA I DESODORITZANT DE SUPERFÍCIES I MAQUINÀRIA A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

 

APLICACIONS: Eliminació, mitjançant projecció d’escuma, de brutícies formades per greixos, restes d’aliments, sucres, microorganismes, etc. en, indústria alimentària i hostaleria, que es puguin haver dipositat en sòls, màquines, dipòsits, etc. sempre que siguin resistents als productes alcalins.

 

 

ENVASAT: EFITEC BACGRAS s’envasa i subministra en bombones de plàstic blau de 28 kg.

 

 

                                                   Nº. UFI: G2YG-K023-QC9U-CVG5

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

DETERGENTS CLORATS

EFISAN PLUS LLEIXIU AMB DETERGENT

NETEJADOR CLORAT PER A TOT TIPUS DE SUPERFÍCIES, LLEIXIA CONCENTRADA

 

APLICACIONS: En hostaleria a la llar i a la indústria, per a la neteja i sanitització, inodors, cuines, àrees de treball, i en general on es requereixi una completa higiene

 

ENVASAT: EFISAN PLUS s’envasa i subministra en jerricans opaques de 30 i 12 Kg. dotades de tap amb vàlvula de seguretat.

 

N.º UFI: D3ES-79GR-PN8Y-1CRQ

clica aquí per veure la fitxa tècnica

 EFISAN PLUS ESPECIAL

 

NETEJADOR DESINFECTANT, CLORAT I DESENGREIXANT ENÈRGIC PER A SUPERFÍCIES RESISTENTS ALS PRODUCTES ALCALINS

 

APLICACIONS: A la indústria alimentària en general, per a la neteja i desinfecció de sòls, màquines, peces, dipòsits, àrees de treball, i en general on es requereixi una completa sanitització. A les dosis recomanades, el producte elimina tant els gèrmens G. negatius (P. Aeruginosa, E. Coli, K. Pneumoniae, P.Mirabilis, S. Marcens, etc.) com els G. positius (S. Epidermis, S. Aureus, etc.), llevats, fongs i gran nombre de virus.

 

ENVASAT: EFISAN PLUS ESPECIAL s’envasa i subministra en jerricans de 30 kg i IBC de 1100 kg.

 

N.º UFI: G5E5-R965-0N8F-PQAW

clica aquí per veure la fitxa tècnica

EFITEC D-10 LLEIXIU AMB DETERGENT

DETERGENT-SANITITZANT PER A NETEJA DE CIRCUITS I DIPÒSITS

 

APLICACIONS: Neteja i sanitització de l’interior de canonades, dipòsits, filtres, omplidores, caixes, contenidors, etc. D’especial utilitat en la indústria alimentària i en tots els sectors en què cal una garantia de sanitització.

 

ENVASAT: EFITEC D-10 se subministra en jerricans de plàstic de 30 Kg. proveïdes de tap amb desvaporitzador.

 

N.º UFI: 3W20-J050-800T-J1EA

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

DETERGENTS PER A LA NETEJA DE SUPERFICIES

EFISAN GR ESPUMANTE

DETERGENT-DESINCRUSTANT ESPUMANT PER A LA NETEJA DE SUPERFÍCIES

 

APLICACIONS: A la indústria, i hostaleria, per a la neteja de terres i superfícies en general, resistents als àcids, neteja exterior d’instal·lacions d’acer inoxidable, etc. En automoció per a la neteja i abrillantat de llantes de vehicles. A la indústria alimentària com a complement dels netejadors alcalins. Elimina les restes de calç, així com el greix i altres brutícies tant orgàniques com inorgàniques. També és eficaç per eliminar restes d’òxid

 

ENVASAT: EFISAN GR ESPUMANT s’envasa i subministra en jerricans de 29 kg.

 

N.º UFI: R3ES-T941-JN80-SK5V

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

EFISAN FORTE

DETERGENT-DESENGRASSANT ALCALÍ ESPUMANT PER A L’ELIMINACIÓ DE GREIXOS I SUCIETATS PERSISTENTS.

 

APLICACIONS: A l’hostaleria i a tot tipus d’indústries, especialment a l’alimentària, per a la neteja de forns, planxes, cuines i superfícies en general, que presentin brutícies persistents.

 

ENVASAT: EFISAN FORTE s’envasa i subministra en jerricans de 29 i 12 Kg.

 

                                              N.º UFI: 0AR0-QDNX-50FP-NJ9K

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

EFISAN GRAS

 

DETERGENT-DESENGRASSANT ALCALÍ PER A NETEJA MANUAL I PROJECCIÓ D’ESCUMA

 

APLICACIONS: Eliminació de greixos persistents a parets, terres, utensilis, i objectes en general, tant en hostaleria, indústria alimentària, automoció, etc., sempre que siguin resistents als productes alcalins.

 

ENVASAT: EFISAN GRAS s’envasa i subministra en jerricans de plàstic de 28, 11 i 5 Kg i IBC de 1000 Kg.

 

                        Nº. UFI: CCEP-6204-Y4MK-87YP

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

DETERGENTS PREVENTIUS

 EFITEC BACGRAS

 

DETERGENT-DESENGRASSANT ALCALÍ PER A NETEJA I DESODORITZANT DE SUPERFÍCIES I MAQUINÀRIA A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

 

APLICACIONS: Eliminació, mitjançant projecció d’escuma, de brutícies formades per greixos, restes d’aliments, sucres, microorganismes, etc. en, indústria alimentària i hostaleria, que es puguin haver dipositat en sòls, màquines, dipòsits, etc. sempre que siguin resistents als productes alcalins.

 

ENVASAT: EFITEC BACGRAS s’envasa i subministra en jerricans de plàstic blau de 28 kg.

 

                                                   Nº. UFI: G2YG-K023-QC9U-CVG5

 

clica aquí per veure la fitxa técnica

EFITEC L-50

LUBRICANT-DETERGENT PER A CINTES TRANSPORTADORES

DE AMPOLLES, D’ACCIÓ PREVENTIVA.

 

APLICACIONS: Neteja i lubricació de les cintes transportadores d’envasos de vidre o plàstic, en què a més exerceix una acció preventiva. Es pot utilitzar també per a la neteja de terres i superfícies en general.

 

ENVASAT: EFITEC L-50 s’envasa i subministra en jerricans de plàstic de 26 kg, bidons de 200 kg i contenidors retornables (IBC) de 1000 kg.

 

N.º UFI: Q149-M3J5-56PV-N5MJ

 

clica aquí per veure la fitxa técnica

EFITEC A-70

DETERGENT-DESINCRUSTANT ÀCID PER A LA NETEJA DE CIRCUITS I EQUIPS

 

APLICACIONS: Tractaments de neteja i desincrustació de tota mena d’equips i circuits, construïts en acer inoxidable o alumini. És especialment indicat per eliminar les incrustacions a les indústries de derivats lactis (pedra de llet), o a la indústria cervesera, per a l’eliminació de pedra de cervesa i neteja àcida de barrils, i en general en qualsevol situació en què s’hagi d’efectuar neteja i eliminació d’incrustacions simultàniament.

 

ENVASAT: EFITEC A-70 s’envasa i subministra en jerricans de 12 i 30 kg.

 

N.º UFI: RTES-U9N6-YN8Y-29UD

 

clica aquí per veure la fitxa técnica

DETERGENTS PER A LA NETEJA DE TERRES

EFISAN PLUS LLEIXIU AMB DETERGENT

NETEJADOR CLORAT PER A TOT TIPUS DE SUPERFÍCIES, LLEIXIA CONCENTRADA

 

APLICACIONS: En hostaleria a la llar i a la indústria, per a la neteja i sanitització, inodors, cuines, àrees de treball, i en general on es requereixi una completa higiene

 

ENVASAT: EFISAN PLUS s’envasa i subministra en jerricans opaques de 30 i 12 Kg. dotades de tap amb vàlvula de seguretat.

 

N.º UFI: D3ES-79GR-PN8Y-1CRQ

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

EFISAN GRES

DETERGENT-DESINCRUSTANT ESPUMANT PER A LA NETEJA DE SUPERFÍCIES

 

APLICACIONS: A la indústria, i hostaleria, per a la neteja de terres i superfícies en general, resistents als àcids, neteja exterior d’instal·lacions d’acer inoxidable, etc. En automoció per a la neteja i abrillantat de llantes de vehicles. A la indústria alimentària com a complement dels netejadors alcalins. Elimina les restes de calç, així com el greix i altres brutícies tant orgàniques com inorgàniques.

 

ENVASAT: EFISAN GRES s’envasa i subministra en jerricans de 28 i 12 kg.

 

N.º UFI: GH30-20YS-E008-6EGS

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

EFITEC  G-60

DETERGENT LÍQUID D’ESCUMA CONTROLADA PER A NETEJA DE TERRES A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

 

APLICACIONS: Neteja de tot tipus de terres especialment mitjançant màquina de raspalls.

 

ENVASAT: EFITEC G-60 s’envasa i subministra en jerricans de 11 kg.

 

N.º UFI: 1FES-T9VM-RN8Y-EXH4

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

ADDITIUS

EFITEC C – 20

ADDITIU COMPLET PER A LES SOLUCIONS CAUSTICAS DE NETEJA

 

APLICACIONS: Complement de la sosa càustica al rentat d’ampolles, obtenint solucions de baixa tensió superficial i gran poder d’humectació, així com un elevat efecte segrestant de la calç. És aplicable també a tot tipus de neteja alcalina (circuits, tancs, etc.)

 

ENVASAT: EFITEC C-20 s’envasa i subministra en jerricans de 30 kg.

 

N.º UFI: WGNK-UUAT-GJQ0-8KTE

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

DETERGENTS PER A MÀQUINES ROTATIVES

EFITEC  G-60

DETERGENT LÍQUID D’ESCUMA CONTROLADA PER A NETEJA DE TERRES A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

 

APLICACIONS: Neteja de tot tipus de terres especialment mitjançant màquina de raspalls.

 

ENVASAT: EFITEC G-60 s’envasa i subministra en jerricans de 11 kg.

 

N.º UFI: 1FES-T9VM-RN8Y-EXH4

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

EFITEC B-10

 

DETERGENT COMPOST PER AL RENTAT DE CAIXES, CONTENIDORS, DIPÒSITS, CONDUCCIONS, ENVASOS I ALTRES EQUIPS

 

APLICACIONS: Neteja i esterilització de caixes, safates i motlles de plàstic o de material resistent als

productes alcalins, contenidors d’escombraries, dipòsits, terres, parets, etc. especialment a la indústria alimentària

 

ENVASAT: EFITEC B-10 s’envasa i subministra en jerricans de plàstic de 5,12 i 30 kg, bidó de 200 kg i IBC de 600 kg i 1.000 kg.

 

N.º UFI: 0530-2076-6009-J25H

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica

SABÓ DE MANS

EFISANDERM

 

SABÓ LÍQUID HIGIENITZANT DE PROPIETATS HIDRATANTS, PER ÚS PROFESSIONAL CONTINUAT

 

APLICACIONS: S’utilitza per al rentat de mans en general, tant en circumstàncies normals com en les anomenades de risc (per exemple manipulació d’aliments etc.)

 

 

ENVASAT: EFISANDERM s’envasa i subministra en jerricans de 27, 11, 5 kg. i ampolles de 1000 g.

 

 

clica aquí per veure la fitxa tècnica