Cubetos (APQ-10)

El passat dia 23/06/2017 es va publicar el Reial Decret 656/2017, reglament que regula l’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10, amb l’objectiu principal d’adaptar-se a la normativa CE 1907/2006 aprovada pel parlament Europeu sobre l’avaluació, autorització i restricció de les substàncies i preparats (REACH) i el

Llegir més >>
Scroll to Top