COPROQUIMAN SL és una empresa dedicada a la fabricació i comercialització de detergents i desinfectants per a col·lectivitats i industria, especialment alimentaria, així com productes pel tractament de l’aigua. Des de 1996, data d’inici de l’activitat, contem amb la confiança de les principals empreses dels sectors esmentats, en les que hi estem presents.

El nostre compromís amb el desenvolupament fa que disposem de formulació pròpia adaptada a les necessitats actuals, buscant l’equilibri entre el respecte al medi ambient, la seguretat i l’eficàcia en l’aplicació, tot això amb un cost acurat derivat d’una estructura molt racional.

L’empresa té les 3 següents línies de productes:

EFISAN

Productes per a hostaleria i col·lectivitats

EFITEC

Productes per a industria

EFIPOOL

Productes per a piscines i aigua en general

Tots els productes que integren les gammes referenciades anteriorment, compleixen amb les normatives vigents en quant a formulació, etiquetat i envasat i són sotmesos a un rigorós control de qualitat.

Disposem d’un departament tècnic per a l’assessorament a clients, que els facilitarà les orientacions sobre la utilització eficaç i responsable dels nostre productes.