COPROQUIMAN S.L. és una empresa que cuida el medi ambient tenint precaució alhora de fer la gestió dels residus portant a terme protocols de reciclatge de residus i emmagatzematge d’aigües residuals de producció.

L’empresa té un laboratori d’anàlisi on es porta a terme el control de la qualitat dels productes i el mostreig de les producció i tot seguint uns procediments normalitzats de treball.

També compte amb un servei tècnic i d’assessorament que està contínuament amb formació en tema legislatiu com també en temes de formulació de productes per tal de poder oferir al client les millors solucions i orientacions segons cada necessitat.