DETERGENTS PER A LA RENTADA DE VAIXELLA MANUAL

DETERGENT PER AL RENTAT D’ESTRIS DE CUINA MANUAL

FORMATS

27 KG
11 KG
5 KG

DETERGENT PER A LA RENTADA DE VAIXELLA AUTOMÀTICA

DETERGENT LÍQUID PER AL RENTAT DE VAIXELLES EN MÀQUINA AUTOMÀTICA FINS I TOT AMB AIGÜES DURES

FORMATS

30 KG
12 KG

ABRILLANTADOR PER EL RENTAT DE VAIXELLA AMB MÀQUINA AUTOMÀTICA

ABRILLANTADOR PER AL RENTAT DE VAIXELLES I CRISTALLERIES EN MÀQUINA AUTOMÀTICA

FORMATS

26 KG
10 KG

DESENGREIXANTS

DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ PER A NETEJA MANUAL I PROJECCIÓ D’ESCUMA

FORMATS

28 KG
11 KG
5 KG

DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ ESCUMANT PER A l’ELIMINACIÓ DE GREIXOS I BRUTÍCIES PERSISTENTS

FORMATS

29 KG
12 KG

 

DETERGENTS PREVENTIUS

DETERGENT DESINCRUSTANT ÀCID PER A LA NETEJA DE CIRCUITS Y EQUIPS

FORMATS

30 KG

12KG

DETERGENT ANTICALÇ PER A LA NETEJA I ABRILLANTAMENT DE LES SUPERFICIES

FORMATS

6 KG

DETERGENTS DESINFECTANTS

GERMICIDA PER A LA DESINFECCIÓ PER CONTACTE DE TOT TIPUS DE SUPERFÍCIES, RECIPIENTS, UTENSILIS, …

FORMATS

25 KG
5 KG

GERMICIDA EN BASE DE PERÒXID D’HIDROGEN PER A LA DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES, RECIPIENTS, UTENSILIS,…

FORMATS

25 KG

SABÓ DE MANS

SABÓ LÍQUID DE PROPIETATS HIDRATANTS

FORMATS

27 KG
11 KG
5 KG
1 KG

DETERGENTS PER A LA NETEJA DE TERRES

DETERGENT CLORAT APTE PER A TOT TIPUS DE SUPERFICIES, LEJÍA CONCENTRADA

FORMATS

11 KG

NETEJADOR GENERAL EFECTE ABRILLANTADOR

FORMATS

27 KG
5 KG

NETEJADOR ABRILLANTADOR CONCENTRAT AMB AMONÍAC D’ÚS GENERAL

FORMATS

27 KG
11 KG
5 KG

AMBIENTADORS

PRODUCTE ATOMITZABLE PER A PERFUMAR L’AMBIENT

FORMATS

5 KG
0,9 KG

DETERGENTS PER A LA NETEJA DE VIDRES

NETEJAVIDRES-DESGREIXADOR PER A ÚS DIRECTE

FORMATS

5 L

DETERGENTS MUTIUSOS

NETEJADOR MULTIUSOS D’APLICACIÓ GENERAL

FORMATS

5 KG