DESGREIXADORS

DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ ESCUMANT PER A l’ELIMINACIÓ DE GREIXOS I BRUTÍCIES PERSISTENTS

FORMATS

29 KG
12 KG

DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ PER A NETEJA MANUAL I PROJECCIÓ D’ESCUMA

FORMATS

28 KG
11 KG
5 KG

DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ PER A NETEJA I PREVENCIÓ EN SUPERFÍCIES I MAQUINÀRIA EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

FORMATS

28 KG

DETERGENTS CLORATS

DETERGENT CLORAT APTE PER A TOT TIPUS DE SUPERFICIES, LEJÍA CONCENTRADA

FORMATS

12 KG

DETERGENT CLORAT I DESENGREIXANT ENÈRGIC PER A SUPERFÍCIES RESISTENTS ALS PRODUCTES ALCALINS

FORMATS

30 KG

DETERGENT SANITZANT PER A LA NETEJA DE CIRCUITS I DIPÒSITS

FORMATS

30 KG

DETERGENTS PER A LA NETEJA DE SUPERFÍCIES

DETERGENT DESINCRUSTANT ESPUMANT PER A LA NETEJA DE SUPERFÍCIES

FORMATS

30 KG

DETERGENT DESENGREIXANT DESINCRUSTANT ESPUMANT BÀSIC PER A LA NETEJA DE SUPERFÍCIES

FORMATS

28 KG
11 KG
5 KG

 

DETERGENT DESENGREIXANT DESINCRUSTANT ENÈRGIC ESPUMANT BÀSIC PER A LA NETEJA DE SUPERFÍCIES

FORMATS

29 KG
12 KG

DETERGENTS PREVENTIUS

DETERGENT DESODORANT D’APLICACIÓ GENERAL COMPLEMENT EN PROCESSOS DE NETEJA

FORMATS

27 KG
11 KG

DETERGENT DESODORANT D’ALCALINTAT MITJANA I ALT PODER DISPERSANT

FORMATS

28 KG

DETERGENT LUBRICANT PER A CINTES TRANSPORTADORES

FORMATS

26 KG

 

DETERGENT DESINCRUSTANT ÀCID PER A LA NETEJA DE CIRCUITS Y EQUIPS

FORMATS

30 KG

12KG

 

DETERGENT PER A LA NETEJA DE TERRES

DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ ESPUMANTE PER A l’ELIMINACIÓ DE GREIXOS I BRUTÍCIES PERSISTENTS

FORMATS

11 KG

DETERGENT ÀCID DESINCRUSTANT ESPUMANTE PER A LA NETEJA DE SUPERFÍCIES

FORMATS

28 KG
12 KG

DETERGENT LIQUIDO D’ESCUMA CONTROLADA PER A LA NETEJA DE SÒLS AMB MÀQUINA ROTATIVA

FORMATS

11 KG

ADDITIUS

ADDITIU COMPLET PER A LES SOLUCIONS CÀUSTIQUES DE NETEJA

FORMATS

30 KG

 

DETERGENTS PER A MÀQUINES ROTATIVES

DETERGENT LÍQUID D’ESCUMA CONTROLADA PER A LA NETEJA DE SÒLS

FORMATS

11 KG

DETERGENT COMPOST PER AL RENTAT DE CAIXES, CONTENIDORS, DIPÒSITS, CONDUCCIONS, ENVASOS I ALTRES EQUIPS

FORMATS

30 KG

SABÓ DE MANS

SABÓ LÍQUID DE PROPIETATS HIDRATANTS

FORMATS

27 KG
11 KG
5 KG
1 KG

DESINFECTANTS

GERMICIA PER A LA DESINFECCIÓ PER CONTACTE PER A TOT TIPUS DE SUPERFÍCIES, DIPÒSITS, …

FORMATS

25 KG
5 KG

GERMICIA A BASE DE PERÒXID D’HIDROGEN PER A LA DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES, MÀQUINES, ….

FORMATS

25 KG

DESINFECTANT BACTERICIDA I FUNGICIDA EN AERÒSOL PER A LA DESINFECCIÓ D’EQUIPS I CODUCTES D’AIRE CONDICIONAT, TORRES DE REFRIGERACIÓ, CONDENSADORS EVAPORATIUS I EQUIPS D’HUMIDIFICACIÓ

FORMATS

250 ml
500 ml