COPROQUIMAN S.L. manifesta:

La seva decisiva voluntat de desenvolupar e impulsar els següents principis de política de qualitat:

  • Mantenir una actitud oberta i flexible als canvis constants del mercat, sempre prestant especial atenció a les necessitats individuals dels nostres clients.
  • Entregar productes conforme a les necessitats requerides, aconseguint satisfer els requisits de qualitat , servei i assessorament, inclosos els legals i reglamentaris aplicables.
  • Aconseguir un bon ambient de feina, que afavoreixi l’activa participació de tot el nostre equip.
  • Suport i desenvolupament activitats encaminades a prevenir qualsevol risc laboral.
  • Desenvolupament sostenible de les activitats i contribuir a preservar el Medi Ambient.

 

Com a mitjà per el compliment, declara com a política de qualitat , el seu compromís amb:

  • Disposar d’una sistemàtica per conèixer i augmentar el grau de satisfacció dels nostres clients.
  • Mantenir, mitjançant accions de comunicació i formació a tots els nivells (tant interns com externs), la total familiarització y conscienciació sobre la política, objectius i sistema de gestió de la qualitat efectiva i eficaç.
  • Establir objectius específics de gestió mesurables i alienats amb la estratègia de l’empresa, amb el propòsit d’assegurar i evidenciar la millora contínua del sistema.
  • Promoure la reducció, reutilització i reciclat dels residus.
  • Revisar regularment l’adequació de la política i els objectius.