TRICLORO MF-200

PASTILLES COMPACTADES DE CLOR ORGÀNIC ESTABILITZAT DE DISSOLUCIÓ LENTA ESPECIALMENT FORMULAT AMB ALGICIDA I FLOCULANT PER A UNA SOLA APLICACIÓ.

FORMATS

5 KG

25 KG

TRICLORO TAB-200

PASTILLES COMPACTADES DE CLOR ORGÀNIC ESTABILITZAT DE DISSOLUCIÓ LENTA

FORMATS 

5 KG 

25 KG

DICLORO GR 55

PRODUCTE ORGÀNIC COMPOST DE CLOR ORGÀNIC ESTABILITZAT DE DISSOLUCIÓ RÀPIDA AMB UN CONTINGUT ÚTIL DEL 55%

FORMATS

5 KG

25 KG

FLOCULANTE LÍQUIDO

PRODUCTE LÍQUID AMB BASE D’ALUMINI CAPAÇ D’ELIMINAR LES PARTÍCULES COL·LOÏDALS QUE ES TROBEN EN SUSPENSIÓ

FORMATS

5L

20L

INCREMENTADOR DE pH+ LÍQUIDO

INCREMENTADOR DE PH

PRODUCTE LÍQUID PER AJUSTAR EL PH DE L’AIGUA DE LA PISCINA QUAN AQUEST ÉS INFERIOR A 7,2

FORMATS

5L

20L

MINORADOR DE pH LÍQUIDO

PRODUCTE LÍQUID PER AJUSTAR EL PH DE L’AIGUA DE LA PISCINA QUAN AQUEST ÉS SUPERIOR A 7,2

FORMATS

5L

20L

ALGICIDA ABRILLANTADOR

ALGICIDA

PRODUCTE LÍQUID D’ACCIÓ RÀPIDA FORMULAT AMB CARÀCTER TENSIOACTIU AMB ELEVAT PODER BACTERICIDA, FUNGICIDA I ALGICIDA

FORMATS

5 L

25 L

FOTO PISCINA