DIPÒSITS DE COCCIÓ

DETERGENT SANITZANT PER A LA NETEJA DE CIRCUITS I DIPÒSITS

FORMATS

30 KG

DESINFECTANT GERMICIDA PER UTILITZACIÓ PER CONTACTE DE TOT TIPUS DE SUPERFÍCIES, DIPÒSITS, …

FORMATS

25 KG
5 KG

DETERGENT DESINCRUSTANT ÀCID PER A LA NETEJA DE CIRCUITS Y EQUIPS

FORMATS

30 KG

12KG

CALDERES I CONDUCCIONS

DETERGENT COMPOST PER AL RENTAT DE CAIXES, CONTENIDORS, DIPÒSITS, CONDUCCIONS, ENVASOS I ALTRES EQUIPS

FORMATS

30 KG

DETERGENT DESINCRUSTANT ÀCID PER A LA NETEJA DE CIRCUITS Y EQUIPS

FORMATS

30 KG

12KG

FILTRES

DETERGENT SANITZANT PER A LA NETEJA DE CIRCUITS I DIPÒSITS

FORMATS

30 KG

DETERGENT COMPOST PER AL RENTAT DE CAIXES, CONTENIDORS, DIPÒSITS, CONDUCCIONS, ENVASOS I ALTRES EQUIPS

FORMATS

30 KG

DETERGENT DESINCRUSTANT ÀCID PER A LA NETEJA DE CIRCUITS Y EQUIPS

FORMATS

30 KG

12KG

RENTAT D'AMPOLLES

DETERGENT COMPOST PER AL RENTAT DE CAIXES, CONTENIDORS, DIPÒSITS, CONDUCCIONS, ENVASOS I ALTRES EQUIPS

FORMATS

30 KG

RENTAT D’AMPOLLES DE VIDRE. PRODUCTE ALCALÍ I EN POLS

FORMATS

SAC DE 25 KG

CORRECTOR D’ESPUMA

FORMATS

25 KG

COMPLEMENT DE SOSA CÀUSTICA I ALTRES SUBSTÀNCIES PER EL RENTAT D’AMPOLLES

FORMATS

30 KG

CINTES TRANSPORTADORES

NETEJA I LUBRICACIÓ DE CINTES TRANSPORTADORES

FORMATS

26 KG

200 KG

1.000 KG

RENTAT DE BARRILS

DETERGENT DESINCRUSTANT ÀCID PER A LA NETEJA DE CIRCUITS Y EQUIPS

FORMATS

30 KG

12KG

MÀQUINES Y SUPERFÍCIES

DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ PER A NETEJA MANUAL I PROJECCIÓ D’ESCUMA

FORMATS

28 KG
11 KG
5 KG

DESINFECTANT D’APLICACIÓ PER CONTACTE PER A SUPERFÍCIES, DIPÒSITS, UTENSILIS I PETIT MATERIAL I EN GENERAL EN TOT TIPUS D’INSTAL·LACIONS

FORMATS

25 KG

HIGIENE PERSONAL

JABÓN DE MANOS HIPOALARGÉNICO CON PROPIEDADES HIDRATANTES Y CON PH-NEUTRO

FORMATS

27 KG
11 KG
5 KG
1 KG

GEL HIDROALCOHÓLICO 80% ETANOL

HIGIENE AMBIENTAL

DESINFECTANTE, BACTERICIDA Y FUNGICIDA POR VÍA AÉREA

FORMATOS

250 ml
500 ml