• EFISAN FORTE

         

          DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ ESCUMANT PER A l’ELIMINACIÓ DE GREIXOS I BRUTÍCIES PERSISTENTS

          FORMATS

          29 KG
          12 KG

 • EFISAN GRAS 

         

         DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ PER A NETEJA MANUAL I PROJECCIÓ D’ESCUMA

         FORMATS

          28 KG
          11 KG
          5 KG

 • EFITEC BACGRAS

         

          DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ PER A NETEJA I PREVENCIÓ EN SUPERFÍCIES I MAQUINÀRIA 

          FORMATS

          28 KG

 • EFISAN PLUS LEJÍA CON DETERGENTE

         

         DETERGENT CLORAT APTE PER A TOT TIPUS DE SUPERFICIES, LEJÍA CONCENTRADA

         FORMATS

         12 KG

 • EFISAN PLUS ESP

         

         DETERGENT CLORAT I DESENGREIXANT ENÈRGIC PER A SUPERFÍCIES RESISTENTS ALS PRODUCTES ALCALINS

         FORMATS

         30 KG

 • EFITEC D-10 LEJÍA CON DETERGENTE

         

         DETERGENT SANITZANT PER A LA NETEJA DE CIRCUITS I DIPÒSITS

        FORMATS

        30 KG

         

         DETERGENT DESINCRUSTANT ESPUMANT PER A LA NETEJA DE SUPERFÍCIES

         FORMATS

         30 KG

 • EFISAN FORTE

         

          DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ ESCUMANT PER A l’ELIMINACIÓ DE GREIXOS I BRUTÍCIES PERSISTENTS

          FORMATS

          29 KG
          12 KG

 • EFISAN GRAS 

         

         DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ PER A NETEJA MANUAL I PROJECCIÓ D’ESCUMA

         FORMATS

          28 KG
          11 KG
          5 KG

 

 • EFITEC BACGRAS

         

          DETERGENT-DESGREIXADOR ALCALÍ PER A NETEJA I PREVENCIÓ EN SUPERFÍCIES I MAQUINÀRIA 

          FORMATS

          28 KG

 • EFITEC L-50

         

          DETERGENT LUBRICANT PER A CINTES TRANSPORTADORES

          FORMATS

           26 KG

 • EFITEC A-70

         

         DETERGENT DESINCRUSTANT ÀCID PER A LA NETEJA DE CIRCUITS Y EQUIPS

         FORMATS

          30 KG

          12KG

 

 • EFISAN PLUS LEJÍA CON DETERGENTE

         

         DETERGENT CLORAT APTE PER A TOT TIPUS DE SUPERFICIES, LEJÍA CONCENTRADA

         FORMATS

         12 KG

 • EFISAN GRES

         

         DETERGENT ÀCID DESINCRUSTANT ESPUMANTE PER A LA NETEJA DE SUPERFÍCIES

         FORMATS

         28 KG
         12 KG

 • EFITEC G-60

         

         DETERGENT LIQUID D’ESCUMA CONTROLADA PER A LA NETEJA DE SÒLS AMB MÀQUINA ROTATIVA

         FORMATS

         11 KG

 

 

 • EFITEC C-20

         

          ADDITIU COMPLET PER A LES SOLUCIONS CÀUSTIQUES DE NETEJA

          FORMATS

          30 KG

 

 • EFITEC G-60

         

         DETERGENT LIQUID D’ESCUMA CONTROLADA PER A LA NETEJA DE SÒLS AMB MÀQUINA ROTATIVA

         FORMATS

         11 KG

 • EFITEC B-10 

         

         DETERGENT COMPOST PER AL RENTAT DE CAIXES, CONTENIDORS, DIPÒSITS, CONDUCCIONS, ENVASOS I ALTRES EQUIPS

         FORMATS

         30 KG

 

 • EFISAN DERM 

         

         SABÓ LÍQUID DE PROPIETATS HIDRATANTS

        FORMATS

        27 KG
        11 KG
        5 KG
        1 KG